Pomáháme s dronem Arnice mapovat unikátní biologický projekt

30.12.2017

Na první pohled to vypadá jako obyčejná louka. Ale ve skutečnosti je to louka velmi neobyčejná. Pomiňme, že v jejím okolí lidé vídají trpaslíky a v nedaleké hoře Boreč žije drak. To jsou ty méně zajímavé podružnosti. Mnohem zajímavější je, že každoročně sem míří několik desítek lidí, kteří často váží dalekou cestu. Je mezi nimi třeba i Němka Elen Giessmann, která neváhá na paseku přijet na kole z Drážďan. Proč to dělají?

Pro odpověď musíme hluboko do historie. Dnes prošedivělý a mezinárodně uznávaný ekolog a zakladatel ekologických organizací Děti Země a Arnika Jindřich Petrlík byl tehdy mladý kluk. Psal se rok 1979 a tuny hlušiny z povrchového dolu Maxim Gorkij (dnes Doly Bílina) začaly postupně zavalovat radovesické údolí. Pod hlušinou nakonec zmizely čtyři vesnice a tři chráněná území se vzácnými druhy rostlin.

Vesnice Petrlík zachránit nemohl, ale rostliny ano. Spolu s dalšími studenty se svlékli do trenek, aby se neumazali a pustili se do toho. Do roku 1994 přemístili ze tří různých typů lokalit devět druhů vzácných rostlin. Osm z nich se ve svých nových domovech skutečně zabydlelo. Jde o jeden z nejúspěšnějších přesunů takového množství druhů rostlin na světě. Transfery rostlin, i když je připravují velice pečlivě týmy vědců, se totiž obvykle nepovedou. Rostliny na novém místě téměř vždy zahynou. V tomto případě ale přežily a výtečně se jim daří.

Z bývalého chráněného naleziště Bělák byly na nové lokality přesazeny len žlutý (Linum flavum), hvězdnice chlumní (Aster amellus), sasanka lesní (Anemone sylvestris), hadí mord španělský (Scorzonera hispanica), plamének přímý (Clematis recta) a bělozářka větevnatá (Anthericum ramosum). Od Lukovského potoka k potoku Mukovskému se dostaly bledule jarní (Leucojum vernum) a ladoňka dvoulistá (Scilla bifolia).

A hádejte, kde tyto rostliny našly svůj domov. Ano, je to právě tato louka. Jedná o poměrně vzácný biotop tzv. suché louky. Ekologové mají pozemek pronajatý a každým rokem ho jezdí sekat a udržovat. V září 2010 byla jejich péče odměněna nálezem další velmi vzácné rostliny - kvetoucím hořečkem brvitým (Gentiana ciliata). Kdybyste chtěli také pomoci, kontaktujte sdružení Arnika.