Revize solárních panelů FVE dronem s termokamerou

Nechte si od nás zpracovat nezávaznou kalkulaci revize FVE Zabere to méně než minutu


5 důvodů, proč si nechat udělat revizi FVE od nás

  • odhalíme viditelné i skryté chyby, které snižují výkon vaší FVE, čímž přicházíte o peníze
  • ušetříme vaše peníze tím, že odhalíme závady před uplynutím záruky
  • po revizi obdržíte protokol, který budete moci uplatnit při jednání s pojišťovnou či dodavatelem
  • v protokolu uvidíte přehled zjištěných závad i doporučení na jejich nápravu
  • naše revize dronem je velmi rychlá, výsledky obdržíte do jednoho týdne od revize

Kdy se vyplatí nechat si zkontrolovat solární panely dronem?

1. Když máte pocit nebo konkrétní data, že vaše elektrárna nepodává takový výkon, jaký by měla

2. Když se blíží uplynutí záruční lhůty vaší elektrárny

Jeden vadný panel může ovlivnit výkon celé elektrárny či stringu. Závady mohou vzniknout již během výroby či instalace, v důsledku použití nekvalitních komponent a samozřejmě běžným opotřebením. Mezi nejčastější patří tzv. šnečí cestičky (praskliny křemíkového článu), delaminace, poruchy junction boxu či by-pass diody, nefunkčnost části panelu či tzv. hotspoty vznikající z několika různých příčin. 

Kontrola panelů pomocí dronu s termovizní kamerou je rychlá a odhalí nejen závady viditelné pouhým okem, ale i ty skryté. Po kontrole od nás obdržíte protokol s výčtem zjištěných závad. Podle povahy závad Vám doporučíme, zda je lepší přistoupit k opravě či k výměně vadných panelů. Protokol od nás můžete použít jako podklad k zahájení řízení s pojišťovnou či k reklamačnímu řízení.