Revize FVE dronem s termokamerou jsou snadné, rychlé a levné

03.07.2023

Revize fotovoltaických elektráren pomocí dronů s termokamerou nejsou žádnou novinkou. Drony jsou výrazně rychlejší a přesnější než měření z lidské ruky. Technologie a postupy se však stále vyvíjejí a většině zákazníků nestačí nebo by nemělo stačit pouhé označení tzv. hotspotů, tedy významně teplejších míst označujících obvykle nějakou závadu panelu. Zákazník chce vědět přesně o jakou závadu jde, co je její příčinou, jak je konkrétní nalezená závada závažná a jak naléhavé je její odstranění. Dělá dobře. Některé druhy závad mohou mít kromě snížení výkonu závažné důsledky např. v podobě hrozícího požáru či vyřazení celého stringu. Vysoké nároky na zpracování a analýzu dat získaných z dronu jsou tedy zcela na místě.

Pokud se závady zanedbají, teplota poškozeného článku roste, až může dojít k jeho vznícení.
Pokud se závady zanedbají, teplota poškozeného článku roste, až může dojít k jeho vznícení.

"Naši experti na základě termosnímků identifikují celkem 15 druhů různých závad. Zákazník obdrží detailní výstupní protokol, ve kterém jsou nalezené závady popsány a doplněny dokumentací jak z termo kamery, tak detailní přiblíženou RGB fotografií poškozeného panelu. U každé závady je vysvětleno, jaká je její závažnost, jaké jsou důsledky pro provoz FVE, jak naléhavé je závadu odstranit a jaký je nejlepší způsob řešení. Některé závady lze poměrně snadno opravit, u jiných je nutná výměna celého panelu. Samozřejmě je také určena poloha každé závady, která je následně zanesena do mapy či plánku FVE.  Zákazník tak přesně ví, jaké závady byly zjištěny, co znamenají a kde je najít," vysvětluje majitel firmy Skyworker Marek Jehlička.

Technologie se rychle vyvíjí. Práci nákladných a velkých dronů dnes zvládnou mnohem levnější a menší stroje. Na snímku je majitel Skyworkera Marek Jehlička s drony DJI Matrice 300  a Mavic 3T
Technologie se rychle vyvíjí. Práci nákladných a velkých dronů dnes zvládnou mnohem levnější a menší stroje. Na snímku je majitel Skyworkera Marek Jehlička s drony DJI Matrice 300 a Mavic 3T

Proč si nechat udělat kontrolu FVE dronem

Při hledání a dokumentaci závad je velmi důležitá poloha senzoru vzhledem ke kontrolovanému panelu. Špatný úhel může způsobit zkreslení dat. Dron dosáhne optimální polohy velmi snadno. Odpadá zde manipulace s žebříkem, čímž odpadá i riziko poškození panelů záchytnými háky. Kontrola je tak bezpečnější jak pro personál, tak pro samotnou elektrárnu. Rychlost práce dronu je s ruční termokamerou nesrovnatelně vyšší. To platí pro větší elektrárny.

U malých FVE instalovaných typicky na střechách rodinných domů není nutné lézt na střechu či pronajímat plošinu. Kontrola je zcela neinvazivní a velmi rychlá. Zabere řádově desítky minut. Podrobný výstupní protokol zákazník obdrží zhruba do týdne a následně jej může předložit dodavateli pro potřeby případné reklamace.

Kdy si nechat udělat kontrolu dronem

Hlavním smyslem kontrol FVE je finanční úspora. Závady panelů snižují výkon elektrárny a pokud se zanedbají, mohou způsobit vážné škody či požár. Hašení FVE je přitom extrémně náročné a vystavuje hasiče vážnému nebezpečí jak zásahu proudem, tak otravy toxickým kouřem.

Překvapivě velké množství závad pochází z výroby nebo je způsobeno během přepravy a instalace. Fotovoltaické panely jsou křehké a náchylné k mechanickému poškození. Pokud si majitel nechá provést kontrolu ihned po instalaci, můžete nalezené závady okamžitě reklamovat. Kontroly se také vyplatí provést před uplynutím záruční lhůty.

Velké procento závad je způsobeno nečistotami a vegetací. Pokud se tyto příčiny včas neodstraní, teplota článku se zvyšuje, dokud není článek zcela zničen nebo není zjednána rychlá náprava. Tyto příčiny je přitom relativně snadné odstranit a vyhnout se dalším zbytečným nákladům. Pravidelné kontroly alespoň jednou ročně se určitě vyplatí.

Příklad závady způsobené zastíněním vegetací. Na termosnímku vlevo zřetelně svítí vypálený článek. Detailní RGB záběr vpravo ukazuje přerostlou vegetaci, jejíž část stíní panel. Zastíněná část přestává vyrábět proud a stává se spotřebičem.

Pokud máte k problematice kontrol FVE jakékoliv dotazy, neváhejte se na nás obrátit s nezávaznou konzultací či s žádostí o předběžnou kalkulaci. Kontakty najdete zde.

Náklady na techniku, dopravu a analýzu dat způsobují, že si termo revize dronem může ekonomicky dovolit jen málo majitelů malých FVE např. na střechách rodinných domů. Neřešené závady přitom mohou mít vážné důsledky včetně požáru. Připravili jsme proto zvláštní nabídku pro města a obce. Pokud si inspekci objedná alespoň 5 majitelů FVE v jedné obci, nabízíme revize již od 5000,- Kč za jednu FVE.