FOTOGRAMMETRIE - MAPOVÁNÍ 3D

Fotogrammetrické letecké práce a zpracování dat

  • Mapování - pořízení leteckých snímků zvolené oblasti
  • Vytvoření ortofotomapy
  • Vytvoření bodového mračna a 3D modelu
  • Elevační modely
  • Model s vyznačením vrstevnic
  • Pasportizace
  • Výpočty objemů a ploch
  • Položení a zaměření vlícovacích bodů
  • Geodetické zaměření ve 2. třídě přesnosti

Máte-li zájem o některé z našich služeb, neváhejte se na nás obrátit s nezávaznou konzultací. V případě zájmu Vám obratem zašleme kalkulaci na základě Vašich požadavků na naše výstupy.


Ukázky našich prací - příklady realizací


Českomoravský cement, a. s.

Pro Českomoravský cement, a. s. jsme zpracovávali ortofoto a bodová mračna, která sloužila k výpočtu ploch a objemů sypkých materiálů v jednotlivých kójích. Výstupem byly protokoly s naměřenými hodnotami v jednotlivých kójích a provozech a náhledy ortofoto a 3D modelu.


A FARM, s. r. o.

Společnost A FARM, s. r. o. potřebovala zmapovat 50 hektarů svých pozemků a vyznačit na nich vrstevnice kvůli plánované výsadbě nových stromů. Velmi důležitá byla přesnost mapy i vrstevnic. Našimi výstupy byla zaměřená ortofotomapa v souřadnicové síti S-JTSK, bodové mračno, výškový model a vrstevnicový model. Požadovaná přesnost byla max. 15 cm. Rozlišení jsme dodávali ve variantách 3 a 5 cm/pixel. Výstupy jsme dodávali v následujících formátech: dbf, prj, shp, shx, mtl, obj, las, dxf, kml, tfw, tif. 


Tempus group a. s.

Pro Tempus group a. s. jsme měřili objem deponie. Výstupem byl protokol s naměřenými hodnotami a náhledy ortofoto, 3D modelu a elevačního modelu.