Pravidla pro létání a natáčení s dronem

01.04.2020

Klienti a filmoví lokační či produkční se často ptají na pravidla spojená s létáním a s natáčením dronem. Téměř každá zakázka tím začíná a je škoda, když nevyjde kvůli nedostatku času a neznalosti toho, co legální létání s dronem obnáší. Pojďme se na to tedy podívat.

Plánovat let včas

Vždy je lepší plánovat točení či focení s dronem alespoň dva, raději však 3-4 týdny dopředu. Nedostatek času je hlavní věc, která může natáčení ohrozit. Vyřízení některých povolení chvíli trvá. Počítáte-li tedy při natáčení s dronem, začněte řešit povolení a vhodnost lokace jako jednu z prvních věcí.

Nejprve je třeba znát souřadnice GPS místa, ze kterého má dron vzlétat. U každého letu je třeba zajistit písemné povolení majitele pozemku se startem a přistáním. Majitele pozemku lze identifikovat na katastrální mapě na www.ikatastr.cz.

Kdy není třeba povolení ÚCL

Místa, na která není nutné žádat o zvláštní povolení Úřad civilního letectví (ÚCL), nesmí být v hustě osídleném prostoru (HOP). HOP je definován jako prostor, který je ve velkoměstě, městě nebo osadě používán převážně k bydlení, obchodním činnostem nebo rekreaci (např. zástavba, obytné a obchodní zóny, parkoviště obchodních center, parky, hřiště, apod.). Pokud je mimo město, obec pak to není HOP i kdyby sloužil k rekreaci. I mimo HOP však platí, že v dopadové zóně nesmí být lidé (viz níže).

Místo se dále nesmí nacházet v blízkosti (v ochranných pásmech) komunikací (silnic, železnic) a v chráněných oblastech (přírodní a národní parky, památky, CHKO). Splňuje-li místo tyto podmínky, lze létat bez povolení ÚCL. V opačném případě je třeba žádat o povolení, jehož vyřízení trvá obvykle jeden až tři týdny (delší dobu trvá např. vyřízení povolení k letu ve zvláště chráněných vzdušných prostorech, např. v okolí Pražského hradu).

Místo se také nesmí nacházet v chráněném vzdušném prostoru. Obvykle platí vzdálenost nejméně 5,5 km od nejbližšího letiště. Mapa vzdušných prostorů s vyznačením aktuálních omezení je k dispozici na https://aisview.rlp.cz/. Je-li místo blíže než 5,5 km od letiště nebo nachází-li se v nějakém vymezeném či zakázaném vzdušném prostoru, je opět třeba žádat o povolení ÚCL a obvykle je také nutné dohodnout koordinaci letu s řízením letového provozu daného letiště.

V řízeném okrsku letiště (CTR) ve vzdálenosti přesahující 5,5 km od letiště lze létat bez povolení do výšky 100 metrů.

Dopadová oblast

Při každém letu je také třeba zajistit tzv. "dopadovou oblast". Tato oblast musí být zajištěna tak, aby se v ní během letu nenacházely žádné cizí osoby, vozidla a budovy. Pokud se přelétají nebo se v dopadové zóně nacházejí nějaké další budovy, je třeba opět získat písemné povolení jejich majitelů.

Osoby, které se účastní natáčení (štáb, herci, kompars, sportovci..), musí být poučeny a musí podepsat písemný souhlas (něco jako revers).

Dopadová oblast je pomyslný kruh na zemi, jehož poloměr se rovná výšce letu při kolmém startu a přistání nebo se rovná dvojnásobku výšky letu, pokud má být dron v pohybu (přelet území).

Doplněk X

Pravidla pro létání s dronem upravuje Doplněk X leteckého předpisu L2. Pokud by někoho zajímala legislativa do větší míry detailu, je Doplněk X k dispozici zde.

Další omezení se týkají už jen počasí. Nelze létat za silného mrazu, větru, deště a po soumraku. Nejlepší záběry lze samozřejmě pořídit za pěkného, slunečného počasí.

Těchto pravidel není třeba se děsit. Většinu věcí vyřizujeme my a ochotně také s každým klientem probereme podrobnosti plánovaného letu a doporučíme nejlepší řešení a postup. Podání žádostí není nijak složitý proces. Jen se na nás, prosím, obraťte včas :)