Pravidla pro létání a natáčení s dronem

18.07.2023

Létání s drony se v České republice řídí evropskou legislativou a pokyny a předpisy Úřadu pro civilní letectví (ÚCL). Ve volné krajině omezují let dronu hlavně vzdušné prostory a NOFLY zóny (zejména kolem letišť), hranice národních parků a ochranná pásma silnic a železnic. Ve městech a obcích je k letu nutné povolení (Oprávnění k provozu - OKP) ÚCL. Pojďme se podívat, jaké podmínky je třeba dodržet, aby bylo povolení ÚCL úspěšně vydáno a focení či natáčení nebylo ohroženo kvůli zákonným procedurám.

Plánovat let včas

Pokud plánujete focení či natáčení dronem v obydlené oblasti (město, obec) a chcete se vyhnout stresu, vyberte konkrétní lokace alespoň měsíc před plánovaným termínem natáčení. ÚCL má ze zákona lhůtu pro vydání OKP 30 dní. Obvykle to úřad stihne za 2 týdny, ale nemusí to tak být vždy.  Nedostatek času je hlavní věc, která může natáčení ohrozit.

Kdy není třeba povolení ÚCL

Místa, na která není nutné žádat o zvláštní povolení Úřad civilního letectví, nesmí být v hustě osídleném prostoru (HOP). HOP je definován jako prostor, který je ve velkoměstě, městě nebo osadě používán převážně k bydlení, obchodním činnostem nebo rekreaci (např. zástavba, obytné a obchodní zóny, parkoviště obchodních center, parky, hřiště, apod.). Pokud je mimo město, obec pak to není HOP i kdyby sloužil k rekreaci. 

Místo se dále nesmí nacházet v blízkosti (v ochranných pásmech) komunikací (silnic, železnic), v chráněných oblastech (přírodní a národní parky, památky, CHKO) a v chráněném vzdušném prostoru. Obvykle platí vzdálenost nejméně 5,5 km od nejbližšího letiště. Mapa vzdušných prostorů s vyznačením aktuálních omezení je k dispozici na https://aisview.rlp.cz/. Splňuje-li místo tyto podmínky, lze létat bez povolení ÚCL. 

Je-li místo blíže než 5,5 km od letiště nebo nachází-li se v nějakém vymezeném či zakázaném vzdušném prostoru, je opět třeba žádat o povolení ÚCL a obvykle je také nutné dohodnout koordinaci letu s řízením letového provozu daného letiště. 


Dopadová oblast

Při každém letu je třeba zajistit tzv. "dopadovou oblast". Dopadová oblast je pomyslný kruh na zemi, jehož poloměr se rovná výšce letu. Pokud tedy dron letí např. ve výšce 30 metrů, volný prostor pod ním má poloměr 30 m, průměr 60 m.

Tato oblast musí být zajištěna tak, aby se v ní během letu nenacházely žádné cizí osoby, vozidla a budovy. Pokud se přelétají nebo se v dopadové zóně nacházejí nějaké další budovy, je třeba získat písemné povolení jejich majitelů.

Osoby, které se účastní natáčení (štáb, herci, kompars, sportovci..), musí být poučeny a musí podepsat písemný souhlas.


Další omezení se týkají už jen počasí. Nelze létat za silného mrazu, větru, deště a po soumraku. Nejlepší záběry lze samozřejmě pořídit za pěkného, slunečného počasí.

Těchto pravidel není třeba se děsit. I když to možná vypadá trochu složitě, téměř vždy se najde nějaké řešení, jak let zrealizovat a povolení získat. Ochotně s každým klientem probereme podrobnosti plánovaného letu a doporučíme nejlepší řešení a postup. Podání žádostí není nijak složitý proces. Jen se na nás, prosím, obraťte včas :)